Zoekmachine-optimalisatie en PR: geoptimaliseerde persberichten schrijven

Persberichten met nieuwswaarde kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Maar een goed PR-beleid is anno 2007 op meer gericht dan free publicity en naamsbekendheid alleen. Juist geschreven persberichten helpen u aan goede vindbaarheid in de niet-gesponsorde zoekresultaten van Google en andere populaire zoekmachines! In dit artikel meer over hoe PR uw vindbaarheid in zoekmachines en online reputatie kan ondersteunen.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van persberichten reikt tegenwoordig veel verder dan de vermelding in dat ene vakblad, of misschien wel dat landelijke dagblad waar zo op wordt gehoopt. De komst van internet heeft geleid tot een groter aanbod van nieuws via een grotere diversiteit aan consumptiekanalen. Naast de traditionele kanalen zijn daar online portals, themawebsites, nieuwszoekmachines als Google News en de inmiddels meer dan 600.000 weblogs die Nederland rijk is. Er is vrijwel geen vakgebied meer te bedenken waarvoor geen weblog bestaat. Het zijn juist deze weblogs en andere online vakmedia die de opinieleiders van deze tijd vormen. Zij zijn het, die nieuws maken, of breken. Maar door hun rol als “autoriteit op het gebied van” reikt de toegevoegde waarde van dergelijke media verder: ze zijn van invloed op de positie van uw website in de organische zoekresultaten!

Persberichten en link building
Google en andere zoekmachines vertrouwen bij het bepalen van uw posities in de organische zoekresultaten dus steeds meer op ‘off-page factoren’. Eén van de belangrijkste factoren wordt gevormd door hyperlinks die verwijzen naar een webpagina. Hierbij is niet alleen het aantal links van belang, maar juist ook de kwaliteit van deze links. Themarelantie, anchor text, woorden in de context van de link: ze zijn allen van invloed op de relevantie en dus waardering van een link.

Vaksites en weblogs bieden uitstekende mogelijkheden voor het genereren van kwalitatief hoogwaardige links die verwijzen naar uw website. Weblogs en vakmedia vormen daarmee een belangrijke nieuwe doelgroep voor PR-bureaus én zoekmachinemarketingbureaus als Traffic Builders. Temeer omdat ook zoekmachines weblogs dikwijls herkennen als autoriteit binnen een bepaald themaveld of onderwerp. Hierdoor is een link vanaf een ‘authority’ weblog vele malen interessanter dan een link vanaf bijvoorbeeld een Startpagina of soortgelijk initiatief. PR is voor de zoekmachinemarketingbureaus dus een nieuwe, effectieve manier van link building. Andersom geldt dat zoekmachinemarketing voor PR bureaus kansen biedt, onder andere waar het reputatiemanagement betreft. Zie hiervoor het artikel: search engine reputation management.

Relatie met online nieuwsbronnen opbouwen
Om PR op effectieve wijze ter ondersteuning van uw zoekmachine-optimalisatiebeleid in te zetten is het allereerst van belang de juiste nieuwsbronnen te selecteren. In de praktijk blijkt het effectief om hierbij onderscheid te maken in diverse categorieën, zodat elke categorie met een op maat gesneden persbericht benaderd kan worden. Deze groepen zijn:

  • Landelijkse dag- en weekbladen;
  • Regionale en lokale dag- en weekbladen;
  • Online vakmedia: themaportals, online uitgaven van vakbladen, belangrijke nieuwsbrieven, etc.;
  • Nieuws & RSS zoekmachines (RSS: Rich Site Syndication);
  • En last but not least: weblogs;

Verschillende doelgroepen, verschillende persberichten
We maken dit onderscheid zoals gezegd om meer differentiatie in de persberichten aan te kunnen brengen. Een persbericht geschreven voor een vakblad kan nou eenmaal meer vakjargon (lees: specifieke keywords) bevatten dan een persbericht geschreven voor de massa. Weblogs kunnen met een wat meer provocatief geschreven persbericht worden benaderd, zodat de blogger ook ondersteund wordt in het op gang brengen van de interactie met zijn lezers, uw doelgroep.

Weblogs
Webloggers vormen in meerdere opzichten een aparte groep. Zo is het massaal benaderen van bloggers uit den boze, tenzij het doel is een wereld van kritiek over uzelf uit te storten. Een webredactie van een vakblad zal een slecht persbericht simpelweg niet plaatsen. Een zelfstandig blogger daarentegen is geneigd er een kritische blogpost aan te wijden. Ook zeer commerciële persberichten zijn aan webloggers niet besteed. Hou de persberichten vakinhoudelijk, creëer waardevolle content die ook over een paar maanden nog interessant is voor een bezoeker om te lezen. Betrek een selecte groep bloggers in uw PR en laat hen tijdig weten wat er speelt en wanneer men content kan verwachten. Dit helpt u ook om de persberichten beter af te stemmen op de wensen van de bloggers.

Geoptimaliseerde persberichten schrijven
Een van de meest fundamentele stappen in het zoekmachine-optimalisatieproces is het selecteren van de juiste keywords. Men dient de juiste keywords in het persbericht te verwerken, zonder dat de informatiewaarde en verkoopkracht van de tekst verloren gaat. Een keyword-analyse biedt uitkomst. Maar ook uw lopende Google Adwords of Yahoo Search Marketing campagne kan waardevolle informatie verschaffen.

Door deze keywords op belangrijke plaatsen in het artikel te verwerken, vergroten we de kans dat het persbericht op de diverse portals, weblogs en in nieuwszoekmachines op de juiste woorden naar voren komt. Ook de vindbaarheid in de interne zoekmachines van portals als Nu.nl wordt vergroot, waardoor u ook op lange termijn direct profiteert van het persbericht.

Houdt bij het verwerken van de keywords in uw persbericht zoveel mogelijk de volgende richtlijnen aan:

  • Schrijf het persbericht primair voor bezoekers, niet voor zoekmachines!
  • Verwerk de belangrijkste keywords waar mogelijk in de titel van het persbericht;
  • Verwerk keywords tevens in tussenkoppen indien daarvan gebruik wordt gemaakt;
  • Laat het keyword in elk geval terugkomen in de openingsalinea van het persbericht, en zorg ervoor dat de eerste 200 karakters een goede, keyword-rijke samenvatting van het persbericht vormen;
  • Gebruik de keywords bij voorkeur ook in links die u aanlegt naar uw website. Dus niet: “meer informatie op www.domeinnaam.nl”, maar “meer informatie over Onderwerp X”.

‘Link bait’ op uw site
Vaak is een persbericht meer dan een korte mededeling. Zo kan het de samenvatting zijn van een interessant onderzoek. Als er aanleiding is om in het persbericht te verwijzen naar aanvullende informatie, zoals in dit voorbeeld de volledige onderzoeksresultaten, dan doet u er goed aan deze informatie op uw website beschikbaar te stellen. We noemen dit in zoekmachine-optimalisatie jargon ook wel ‘link bait’: content of functionaliteit op een website die voor anderen interessant is om naar te linken. Plaats bijvoorbeeld links in het persbericht naar additionele informatie op uw eigen website. Geef deze link ook onderaan het persbericht in de noot voor de redactie nogmaals duidelijk aan. De kans is zeer groot dat de webredactie de link overneemt, hetgeen u niet alleen rechtstreeks bezoekers oplevert maar ook een zogenaamde deeplink die direct verwijst naar relevante content op uw eigen site.

Zoekmachinemarketing & PR: een goede combinatie?
Wij denken van wel. Zoekmachinemarketing is allang niet meer beperkt tot de set technische trucjes van jaren geleden. Het is een strategie an sich die geïntegreerd met bestaande bedrijfsprocessen, waaronder PR, tot synergievoordelen kan leiden. Volop kansen dus voor elke organisatie die regelmatig persberichten uitbrengt.

Workshops zoekmachine-optimalisatie en zoekmachine-adverteren
Wilt u zelf aan de slag met zoekmachine-optimalisatie of het adverteren in zoekmachines via advertetnienetwerken als Google Adwords? Schrijf u dan in voor de workshop zoekmachine-optimalisatie of de workshop Google Adwords / zoekmachine-adverteren. Deze interactieve maatwerk workshops worden zowel op basis van open inschrijving als incompany gegeven.