Google doet vaker handmatige controles van zoekresultaten

Google laat zoekresultaten al beoordelen door een groepje gebruikers, zo bleek eerder. Het handmatig controleren van zoekresultaten doet Google echter op grotere schaal. Hoe dit gebeurt bleek onlangs, toen Google eindelijk wat meer informatie vrijgaf over de totstandkoming van de zoekresultaten.

Dat de zoekresultaten door Google handmatig worden gecontroleerd, is niets nieuws. Dat er een technisch team bij Google continu de zoekresultaten in de gaten houdt, was nog niet bekend. Deze controle gebruikt Google vooral om websites die gebruikmaken van misleidende technieken te weren uit de zoekresultaten. Deze controle van zoekresultaten voert Google op twee manieren uit.

Ten eerste heeft Google mensen in dienst die de zoekresultaten handmatig beoordelen. Ze bekijken de zoekresultaten en beoordelen websites die bepaalde posities behalen.

Google voert ook real time experimenten uit. Voor kleine groepen zoektermen worden bepaalde wijzigingen aangebracht. Vervolgens analyseert Google aan de hand van het zoekgedrag van internetters of deze wijzigingen in de zoekresultaten positief of negatief zijn.

Wereldwijd heeft Google ongeveer 10.000 mensen in dienst die zoekresultaten handmatig beoordelen. Dagelijks worden duizenden websites door deze mensen bekeken en beoordeeld op hun relevantie ten aanzien van de zoekterm en de plaats die ze in de zoekresultaten hebben.

Google doet er goed aan om zoekresultaten handmatig te beoordelen. Zo wordt de kwaliteit van de zoekresultaten tenminste hoog gehouden. Aan de andere kant is het de vraag wat voor baat een website (afgezien van websites die malware willen verspreiden) heeft bij het voorkomen tussen zoekresultaten die voortkomen uit een voor de website irrelevante zoekopdracht. Uiteindelijk draait het niet alleen om de hoogste positie in de zoekresultaten van Google, maar wil je toch ook maximale conversie