Adrank: bepalende factor voor advertentiepositie in Adwords

Google vertelt ons lang niet alles over hoe hun Adwords-systeem werkt in het zoeknetwerk qua advertentiepositiebepaling. We kennen bepaalde metrieken als biedprijs en de weergegeven Quality Score per zoekwoord (range 1 10). Wat we niet exact weten, is de metriek die search engine professionals adrank noemen.

Adrank, wat is dat?

In de kringen van Google Adwords professionals wordt voorondersteld dat de adrankéén van de doorslaggevende metrieken is die bepaalt of jouw advertentie wél of niet vertoond wordt en zo ja, op welke specifieke positie deze vertoond wordt in de zoekresultaten.

De adrank kan gedefinieerd worden als de som van de toegekende Quality Score en de maximale biedprijs per klik.

 

In het Adwords-systeem wordt de Quality Score aangeduid met een schaal van 1 10. Alom aangenomen wordt ook dat de Quality Score die Google zelf hanteert een meer gedetailleerde schaal heeft dan de weergave die aan de gebruiker getoond wordt (bijv. 1 100). Op deze manier kan Google de adrank-berekening vele malen genuanceerder uitvoeren.

Voorbeeld bepaling advertentiepositie op basis van adrank:

Adverteerder Biedprijs Quality score Adrank Positie
Jantje 1,51 57 86 1
Pietje 1,28 63 81 3
Klaasje 1,67 49 82 2

Bron: 21 Truths of High Resolution PPC

Quality Score ontrafeld

Een cruciale factor in deze advertentiepositieberekening is de Quality Score – of de kwaliteitsscore – die op keywordniveau toegekend wordt. Over Quality Score wordt veel geschreven, hierbij een samenvatting van de belangrijkste factoren.

Factor Omschrijving Belang Impact op
CTR Kliks gedeeld door impressies 1 Positie
Keyword history De historische performance van een keyword 1 Postitie
Historical global performance De historische performance van andere adverteerders op dit keyword 1 Positie
Ad copy relevancy Relevantie van ad copy t.o.v. keyword en adgroup 2 Positie
Relevance keywords, adgroup, adtext Consistentie van de relevantie van keyword, advertentiegroep en landingspagina 2 Positie + first page min. bid
Account history De gerealiseerde history van het adwords account 2 Positie + first page min. bid
CTR by position De relatieve CTR t.o.v. andere adverteerders op deze positie 2 Rank

Bron: Searchmarketing Standard

Toelichting op bovenstaande tabel

In april jl. heeft Google haar Quality Score-regels behoorlijk aangepast waardoor de bovenstaande factoren iets in onderlinge waarde van elkaar kunnen verschillen. Mijn ervaring zegt dat de drie nr. 1 rank factoren nog belangrijker zijn geworden. Het lastige hieraan is dat keyword history en historical global performance zeer lastig te beïnvloeden zijn.

Hoe toe te passen?

Toegepaste kennis is macht. De bovenstaande wetenschap is niet dé oplossing voor het adrank mysterie. Denk bijvoorbeeld aan de onstuurbare factoren in de Quality Score die voor veel hoofdbrekens kunnen zorgen. Echter, deze wetenschap helpt u weer wat verder op weg om uw rankings (of non-rankings) beter te kunnen snappen en hierop adequaat te anticiperen. Succes!