Brand optimalisatie: aan de slag met jouw brand!

In de afgelopen maanden hebben wij (en met ons vele anderen) vooral geblogd over de vernieuwingen die op dit moment in een hoog tempo ons vertrouwde conversie-optimalisatie landschap aan het veranderen zijn. Met het steeds groter wordende aandeel van het mobiele platform zijn er meer en meer factoren die belangrijker worden.

Bezoekers komen niet alleen naar jouw website om te converteren. Steeds vaker zijn zij op zoek naar informatie of inspiratie, of vallen ze in een micro-moment waarmee een behoefte ontstaat die direct bevredigd dient te worden. Deze veranderingen worden in bijna alle facetten van de online marketing steeds beter omarmd. Voor Adwords & Display veranderen de tools zodat mensen steeds beter op de juiste momenten benaderd kunnen worden. We zien dat er vanuit Marketing Intelligence steeds meer mogelijkheden komen om de bijbehorende KPI’s beter in de gaten te houden.brand optimalisatie

De volgende stap voor conversie optimalisatie

Maar wat betekent dit dan precies voor conversie optimalisatie? Ook onze tools zijn er klaar voor om met allerhande platformen aan de slag te gaan. En strategisch gezien klimmen we met z’n allen naar een hoger niveau, waardoor ons activiteiten meer rendement opleveren. Toch moeten we voor onze volgende stap verder gaan kijken.

Conversie optimalisatie is de verzamelnaam voor alle activiteiten die zich specifiek richten op het verhogen van het conversiepercentage.

Over het algemeen is de belangrijkste KPI van de website leading. Vaak gaat het dus om het generen van meer verkopen, meer leads, meer inschrijvingen. Het doel van onze activiteiten is en blijft het verhogen van die belangrijkste conversie. Maar nu de behoeftes van onze bezoekers aan het veranderen zijn moet de manier waarop wij dat bereiken ook veranderen. Wat doen we met de bezoekers die niet direct op zoek zijn naar een product, maar wel de juiste inspiratie zoeken? Of bezoekers die bepaalde informatie zoeken om direct aan die ene behoefte te voldoen?

Optimaliseren in de Engage fase

We moeten deze nieuwe behoeftes van de bezoekers leren begrijpen en beter in kaart brengen. Het aankoopproces veranderd, en daarmee ook het moment waarop wij met conversie-optimalisatie moeten instappen.

REAN® framework
REAN® framework

Hoe bepalen we dit moment? Traffic Builders heeft hiervoor het  REAN® model ontwikkeld. Dit is het framework waarmee we het koop- en oriëntatieproces van onze bezoekers vertalen naar de juiste KPI’s, kanalen en activiteiten.

Op dit moment zijn we gewend om onze conversie optimalisatie activiteiten flink aan te zwengelen op het moment dat bezoekers de Activate fase in gaan. Dan gaan bezoekers daadwerkelijk aan de slag met de conversie. Deze fase is altijd productgericht en heeft als doel om sales (in welke vorm dan ook) te activeren.  Maar bezoekers die op zoek zijn naar informatie of inspiratie zitten niet in de Activate fase en zullen daar ook niet terecht komen, tenzij wij hen op het juiste moment benaderen.

Het juiste moment zit vaak in de Engage fase. In de Engage fase is niet de conversie, maar de betrokkenheid van de bezoeker het belangrijkst. In deze fase willen we dat de bezoeker zijn attitude veranderd. Niet alleen omtrent het kopen maar juist ook met het oog op de interacties die hij uitvoert. We willen dat de bezoekers hun informatie en inspiratie bij ons vandaan gaan halen.  We willen dat ze ons slimmer, leuker en betrouwbaarder gaan vinden dan alle anderen zodat ze ons op de juiste momenten weten te vinden. En dat we ze op de juiste momenten kunnen benaderen.

Het belang van een brand

Een website is uiteindelijk meer dan een conversiekanaal voor de bezoeker. Wanneer zij vanuit een specifieke behoefte op jouw website terecht komen zijn drie dingen erg belangrijk:

 • Dat je aan die behoefte voldoet. Niets zo erg als op een pagina terechtkomen en erachter komen dat jouw vraag daar helemaal niet wordt beantwoord;
 • Dat voor bezoekers duidelijk is waarom ze bij jou aan het juiste adres zijn. En het liefste voor meer dan alleen de behoefte die ze op dat moment hebben.
 • Dat er direct klantenbinding plaatsvindt. Met behulp van jouw website weet je er direct voor te zorgen dat ze je onthouden en belangrijker nog, dat ze je ook leuk vinden.

Om die doelen te bereiken is de essentie van de website het belangrijkste. Het gaat er niet alleen om wat je vertelt, maar ook om wat je uitstraalt. En de uitstraling van jouw website wordt bepaald door je merk. Het is daarom ook aan jouw merk de taak om bezoekers zo te boeien dat ze je ook buiten dat micro-moment weten te onthouden.

Aan de slag met brand optimalisatie

Met behulp van een sterk merk en goede merkbeleving kunnen we bezoekers aanzetten tot meer dan alleen een aankoop. Met behulp van brand optimalisatie zorgen we voor een verbetering in die attitude. Dit gebeurt allemaal in de Engage fase. Door in de nieuwe behoeftes van de bezoekers te voorzien veranderen we niet alleen hun merkbeleving maar kunnen we ook betere resultaten gaan behalen op andere gebieden.

Met behulp van brand optimalisatie testen we alle manieren waarop we een merk beter en sterker kunnen neer zetten. Hoe zorgen we ervoor dat, in de paar minuten dat de bezoeker op jouw website aanwezig is, je merk de juiste boodschap weet over te brengen? Daarbij zij o.a. de onderstaande factoren belangrijk:

 • Het merk moet makkelijk kunnen worden herkend;
 • Tekstuele en visuele content moeten direct de aandacht pakken;
 • Unieke waarden en voordelen van een merk moeten duidelijk naar voren komen, omdat dit zorgt voor onderscheidend vermogen en geloofwaardigheid;
 • Er is een duidelijke call-to-action aanwezig;
 • Er is sprake van consistentie in de manier waarop het merk wordt uitgedragen;
 • De volgende waarden moeten worden gewaarborgd: een goede winkelervaring, bestelgemak en productinspiratie.

Brand optimalisatie succesvol inzetten

Ons uitgangspunt is niet veranderd; we blijven nog steeds werken aan het optimaliseren van de belangrijkste KPI. Alleen zijn die KPI’s niet in alle gevallen hetzelfde. Om de impact van onze activiteiten dus van de juiste waarde te voorzien moeten we juist ook kijken naar:

 • Het aantal zachte conversies, zodat aanmelden voor een nieuwsbrief of meer informatie opvragen. Deze acties geven een indicatie van de mate waarin we in de behoefte hebben voorzien en of dit ervoor heeft gezorgd dat bezoekers in ons geïnteresseerd blijven
 • Brand tracking, waarbij we bepalen in hoeverre het beeld dat de bezoeker van het merk heeft is veranderd. Welke associaties hebben ze aan hun bezoek overgehouden en wat betekent dat voor hun betrokkenheid?
 • De overlap tussen Engage en Activate. Branding en performance liggen tenslotte heel dicht bij elkaar. We kijken hierbij bijvoorbeeld naar de relatie tussen de Engagement Score en harde conversies, zoals verkopen.

Hoe nu verder?

In haar laatste blogpost legt Shirley precies uit hoe je de waarden van je merk bepaalt en welke uitgangspunten dat biedt. Hou daarbij de uitgangspunten die we hierboven hebben besproken goed in het oog. We zijn sowieso erg benieuwd naar ieders ervaringen op het gebied van testen met hun brand en de resultaten die dat opgeleverd heeft. Mocht je daarover iets willen delen, dan lezen we dit graag terug in de comments!