Trends in zoekmachine marketing 2008: van uitbesteden naar advies

Anno 2008 is zoekmachine marketing al lang niet meer de ‘big black box’ van enkele jaren geleden. Informatie over zoekmachine marketing is wijd verspreid en zowel het kennisniveau als de kennisbehoefte van opdrachtgevers stijgt. Sommigen zijn zelfs al in staat cowboys te herkennen en zo het kaf van het koren te scheiden voordat de portemonnee is getrokken! Natuurlijk chargeer ik wat, maar het blijft een schril contrast met 2001, toen ik startte met zoekmachine marketing.

Ik deze laatste post de 5e belangrijke trend die we zien voor dit jaar namelijk de verschuiving van het uitbesteden van zoekmachine marketing naar het binnenhalen van kennis: zoekmachine marketing advies.

In acquisitietrajecten wordt steeds vaker de vraag gesteld welke apecten van het zoekmachine marketing proces in huis kunnen worden uitgevoerd. Nu kregen we die vraag wel vaker, voornamelijk vanuit kostenoverwegingen. Maar afgelopen jaar zijn diverse pitches uitgeschreven waarin kennisoverdracht een cruciale rol vervulde. De wens van met name grotere organisaties is dus steeds vaker om zoekmachine marketing expertise in eigen huis te halen.

Meer kennis
Eén van de redenen is simpelweg dat er steeds meer kennis over zoekmachine marketing beschikbaar is. Opdrachtgevers nemen geen genoegen meer met een big black box waarvoor maandelijks honderden zo niet duizenden euro’s worden neergelegd. Webdevelopment bureaus zijn kansloos in pitches als ze geen CMS, webwinkel- of boekingssysteem kunnen leveren dat zoekmachinevriendelijk is. Het technische en voor opdrachtgevers vaak meest ongrijpbare onderdeel van zoekmachine-optimalisatie is daarmee goeddeels afgedekt. De expertise van het zoekmachinemarketingbureau is daar dus in mindere mate noodzakelijk dan voorheen. Wat resteert zijn de onderdelen SEO copywriting en link building. Aspecten van zoekmachine-optimalisatie die maar al te vaak worden onderschat. Hetzelfde geldt voor het opzetten en managen van o.a. Google Adwords campagnes: alles lijkt zo simpel…

Strategisch belang zoekmachine marketing
De belangrijkste reden voor de verschuiving van uitbestede trajecten naar zoekmachine marketing advies is echter dat steeds meer organisaties het strategisch belang van zoekmachine marketing als onderdeel van de marketingmix onderschrijven. Het in huis halen van de benodigde expertise is op dat moment een strategische keuze waarin risicobeperking een grote rol speelt. Marketingafdelingen worden uitgebreid met online expertise en site managers krijgen SEO en SEA verantwoordelijkheden.

Wat is wijsheid: uitbesteden of inhouse zoekmachine marketing?
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Veel opdrachtgevers zijn geneigd zo snel mogelijk zo veel mogelijk kennis en expertise in eigen huis onder te brengen. het punt is echter dat vrijwel uitsluitend organisaties die hier ook op structurele wijze capaciteit voor beschikbaar stellen, zoekmachine marketing succesvol inhouse kunnen uitvoeren. Dit betekent op z’n minst dat zoekmachine marketing als prioriteit op de agenda van de directie staat. Daarnaast is het bijna een voorwaarde dat er een (parttime) FTE voor wordt vrijgemaakt. Immers: de kennis in huis halen is één ding, maar de tijd vrijmaken om diezelfde kennis te gelde te maken is een tweede.

Kunnen zoekmachinemarketingbureaus omschakelen?
Een andere vraag is natuurlijk of zoekmachinemarketingbureaus weten om te gaan met de veranderende klantbehoefte. Resultaten zijn niet meer alleen dat: resultaten. De cijfers zijn een logisch gevolg van acties en handelingen, en het zijn nu juist die acties en handelingen waar opdrachtgevers het naadje van de kous van willen weten. Met een maandelijkse rapportje van behaalde topposities of een uitdraai van een Campagne Summary report in Google Adwords kom je echt niet meer weg als zoekmachinemarketingbureau. En terecht. Steeds meer staat zoekmachine marketing in het teken van kennisoverdracht.

Sterk kennisgedreven organisaties die altijd al gewend waren klanten ‘op te voeden’ hebben het minst moeite bij het inspelen op deze veranderende behoefte. Maar zelfs voor Traffic Builders (en ik zeg ‘zelfs’ omdat we vermoedelijk toch wel één van de meest vooruitstrevende partijen op dit vlak zijn) is het zaak continue te toetsen of de opdrachtgever het idee heeft naar tevredenheid ‘gevoed’ te worden. De honger naar kennis wordt immers steeds groter, soms ook uit hoeken die je niet verwacht, zo ondervond ik laatst aan den lijve.

Inhouse zoekmachine marketing zal toenemen
Kortom: ook op dit vlak in de zoekmachine marketing markt sterk in beweging. Dit jaar zullen we dan ook een aantal nieuwe initiatieven zien ontstaan, die inspelen op de trend van uitbesteede naar inhouse zoekmachine marketing trajecten. Althans, dat is mijn bescheiden verwachting waaraan we in elk geval vanuit Traffic Builders invulling gaan geven.