Leaseplan: data uit 32 landen in één overzichtelijk rapport

Leaseplan opereert in online in 32 landen, waardoor het een bron van informatie aan relevante, internationale data opbouwt. De uitdaging is om meer uniformiteit en structuur aan te brengen in de databronnen, op centraal en lokaal niveau.

32

landen

1

data-overzicht

Leaseplan opereert in online in 32 landen, waardoor het een bron van informatie aan relevante, internationale data opbouwt. De uitdaging is om meer uniformiteit en structuur aan te brengen in de databronnen, op centraal en lokaal niveau.

Startsituatie

Strategie

 • We maken de meetwijze van data in 32 landen gelijk
 • We structureren de plek waar data terechtkomt
 • Hierbij zijn afhankelijk van het team verschillende toegangs- en bewerkingsrechten gekoppeld.
 • Tijdens het traject zijn alle websites overgezet naar één ‘.com/land’ domein, cross domain tracking is ingesteld, zodat data gemeten blijft worden in de overgangsfase naar één domein.

Oplossing

 • We creëeren één GTM-hoofdcontainer met daaronder 32 verbonden ‘dochtercontainers’, zogenaamde ‘zones’.
 • De globale hoofdcontainer kan alleen centraal worden aangestuurd, terwijl de lokale zones zijn gekoppeld aan landen.
 • Voor het goed inzien van data is structuur aangebracht in het Google Analytics (GA) account
 • 53 losse accounts worden teruggebracht zijn naar 1
 • 161 properties worden teruggebracht naar naar 2
 • 248 views brengen we terug naar 100.
 • Op lokaal niveau kunnen marketingteams hun eigen landencontainer in GTM beheren en aanpassen en hebben ze toegang tot hun eigen GA-weergave.
 • Op globaal niveau heeft het marketingteam op het hoofdkantoor overzicht over alle data en heeft het als enige rechten om publicatie te beheren.
GA structure (003)

RESULTATEN

Door Traffic Builders is één gecentraliseerde en overzichtelijke wijze van meten ontstaan en is één kwalitatieve databron gecreëerd. Individuele toegangs- en bewerkingsrechten zijn daarbij duidelijk onderscheiden. Het algehele niveau van datametingen en gebruiksvriendelijkheid is verbeterd, met als gevolg een algehele verbetering van datagebruik voor Leaseplan.

New situation (003)