Google Tag Manager update: de transitie van GA4-configuratietag naar Google-tag

In september 2023 heeft Google een belangrijke update geïntroduceerd in Google Tag Manager (GTM), waardoor de vertrouwde GA4-configuratietag nu vervangen is door de Google-tag. Mocht je reeds gewerkt hebben met de GA4-configuratietag, zul je merken dat deze automatisch is geüpgraded naar de Google-tag. In eerste instantie lijkt er dan ook geen verdere actie nodig te zijn; de functionaliteiten zijn intact en Google geeft aan dat er geen extra stappen vereist zijn. Dit blijkt echter niet het geval en deze wijziging kan wel degelijk gevolgen hebben op jouw data tracking. In deze blog verkennen we de nuances van deze wijziging en de nodige stappen die je mogelijk moet ondernemen.

Google Tag Manager update notificatie
Notificatie Google Tag Manager update

Wat is er precies veranderd in Google Tag Manager?

Voorheen was er een specifieke ‘GA4-configuratietag’ in GTM die diende als de basis voor het volgen van alle Analytics-gebeurtenissen voor Google Analytics 4. Echter, deze update heeft dit aspect getransformeerd naar een meer omvattende ‘Google-tag’, wat benadrukt dat de tracking niet alleen beperkt is tot Analytics, maar ook breder toepasbaar is op andere Google-diensten.

Om inzichtelijk te maken hoe deze wijzigingen eruit zien in Google Tag Manager, plaatsen we de tags naast elkaar en lichten we de veranderingen per element toe.

GA4-configuratietag vs Google-tag
GA4-configuratietag vs Google-tag (Bron: Google)
  1. De nieuwe Google-tag vereist een tag-ID. Deze kan gebruikt worden om jouw website te koppelen aan diverse Google-producten en -diensten, en maakt het mogelijk om meerdere doelen vanuit één enkel punt te beheren. Het is ook nog steeds mogelijk om de metings-ID in te vullen onder de tag-ID, als men alleen geïnteresseerd is in GA4.
  2. Het versturen van een paginaweergave gebeurtenis bij het laden van de configuratietag, verhuist naar de configuratie-instellingen. Dit kan toegevoegd worden in de configuratie variabele of direct als configuratie parameter met de parameter naam “send_page_view”.
  3. Ook de functionaliteit voor het doorsturen naar de servercontainer is verplaatst naar de configuratie-instellingen. Dit kan toegevoegd worden met de parameter naam “server_container_url”.
  4. De velden die mee te sturen waren als parameters in de GA4-configuratietag zijn vervangen door een nieuw systeem dat bestaat uit twee onderscheidende type variabelen:
    • Parameters voor configuratie-instellingen die worden meegestuurd bij het laden van de Google-tag.
    • Parameters voor gebeurtenis-instellingen die worden meegestuurd met alle GA4-gebeurtenissen met dezelfde Tag-ID.
  5. De gebruikersproperty’s zijn nu te vinden in de gebeurtenis-instellingen variabele, zoals hieronder weergegeven.
Variabele gebeurtenis-instellingen
Variabele gebeurtenis-instellingen

Aandachtspunt na deze GTM update

Hoewel Google’s update in Tag Manager op het eerste gezicht automatisch lijkt, is het toch raadzaam om een grondige controle uit te voeren. Dit geldt met name voor de wijzigingen in de parameterinstellingen. De oude GA4-configuratietag had het gemak dat de parameters meegenomen werden in alle gekoppelde GA4-gebeurtenissen. Met de nieuwe Google-tag is dit niet meer het geval, omdat configuratie en gebeurtenisparameters van elkaar gescheiden zijn. Opmerkelijk genoeg heeft Google weliswaar de overstap naar de configuratieparameters binnen de Google-tag gefaciliteerd, maar de gebeurtenisparameters zijn een ander verhaal. Deze zijn namelijk niet automatisch in de upgrade meegenomen – een detail om niet te missen. Het vereist dat je actie onderneemt. Juist ingestelde parameters zijn de sleutel tot precieze data, die op hun beurt weer onmisbaar zijn voor heldere inzichten en gefundeerde marketingstrategieën. Controleer deze instellingen dus zorgvuldig na de upgrade door Google!

Conclusie: blijf alert en proactief

Deze update onderstreept het belang van actief tagbeheer. Tags, triggers en variabelen zijn geen ‘set-and-forget’ elementen; ze vereisen constant aandacht en updates om te voldoen aan de evoluerende tracking-eisen.

Door de wijzigingen te begrijpen en de juiste aanpassingen door te voeren, kun je blijven rekenen op betrouwbare data en waardevolle inzichten die je nodig hebt om jouw digitale marketingstrategieën te versterken.

Wil je meer leren over hoe je optimaal gebruikmaakt van Google Tag Manager of heb je hulp nodig bij deze overstap? Neem contact op voor een datagedreven aanpak en persoonlijke begeleiding.

Zorg ervoor dat ook jouw volgers en klanten op de hoogte zijn van deze belangrijke GTM-update door dit artikel te delen. En vergeet niet, zoals altijd in de dynamische wereld van digital analytics: blijf alert, blijf leren, en blijf optimaliseren.