Strategische linkbuilding met dit Authority Building stappenplan

Strategische linkbuilding is een van de lastigste en meest tijdrovende werkzaamheden van SEO. Toch is de waarde van backlinks ook in 2019 nog van essentieel belang voor het behalen van topposities in de organische zoekresultaten. Het stappenplan dat ik in dit blog met je ga delen dient als richtlijn voor grootschalige (contentmarketing)projecten met -potentieel- grote stijgingen van je organisch verkeer. Kan jij dit aan?

Linkbuilding versus Authority Building

Bij Traffic Builders spreken we liever over Authority Building in plaats van linkbuilding. De redenen kun je herleiden uit twee elementen van onze definitie van Authority Building:

“Het geheel aan activiteiten om relevante doelgroepen aan te zetten om jouw content te delen met als doel het opbouwen van autoriteit.”

Het gaat bij Authority Building namelijk om het aanzetten tot het delen van content. Je kunt het dus breder trekken dan enkel het realiseren van nieuwe backlinks, hetgeen waar het in linkbuilding per definitie om draait. Daarnaast is het doel om om autoriteit op te bouwen. Dit kan zowel online- als offline autoriteit omvatten. Zo kunnen naams- en merkbekendheid ook prima KPI’s zijn binnen een authority building traject.

Het Authority Building Stappenplan

Bij strategische linkbuilding hanteren wij een vijftal stappen. Elke stap is onder te verdelen in subonderdelen die ik je hierna ga uitleggen.

  1. Doelstelling
  2. Strategie
  3. Creatie
  4. Distributie
  5. Monitoring

stappenplan strategische linkbuilding

1. Doelstellingen (& KPI’s)

Het stappenplan begint met het bepalen van een doelstelling. De reden dat je met een doelstelling moet beginnen, is dat je zo iedereen scherp houdt bij het opperen van ideeën, het maken van keuzes en bepalen van het succes. Je borgt hiermee de scope van het project, zodat er enkel moeite en tijd wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstelling.

Om je een idee te geven van wat mogelijke KPI’s zijn bij authority building, heb ik hieronder een lijstje voor je opgesteld. KPI’s kunnen per REAN-fase uiteraard verschillen!

 • Stijging van de organische posities op zoektermen;
 • Websiteverkeer en conversies;
 • Naamsbekendheid;
 • Merkimago of -houding;
 • Verzamelen van e-mailadressen (wél GDPR-proof uiteraard!).

Koppel aan je KPI’s een realistisch target en vorm zo een doelstelling. Houd er wel rekening mee dat je een SMART doelstelling opstelt zo dat deze richtinggevend is en niet te vaag blijft!

smart-doelen
Bron: Passionned

2. Strategie

De strategiefase is vooral gericht op het inzichtelijk maken van kansen en bedenken van een passend plan van aanpak. Het is raadzaam om vanaf het begin van deze fase de strategie globaal vast te leggen. Zo is de scope altijd terug te vinden en hoeft een wissel van de wacht van een betrokkene geen belemmering te vormen. Een gemiddeld traject kent over het algemeen de volgende onderdelen:

Brainstorm
Een brainstorm dient als doel om ideeën te bedenken die passen bij je bedrijf en die je kunt koppelen aan de doelstelling. Uit een brainstorm kan blijken dat de huidige set aan KPI’s niet volledig toereikend is voor je plan. In dat geval kun je de doelstelling en de set aan KPI’s bijschaven. Vanuit je brainstorm bepaal je de next steps voor de strategiefase.

Zoekwoordenonderzoek
Het doel van zoekwoordenonderzoek is om te achterhalen waar kansen liggen qua informatiebehoefte. Welke zoekwoorden worden gebruikt om naar een oplossing te zoeken? Hoe scoren we momenteel op de zoektermen? Hoe sterk is de concurrentie binnen het thema?

Doelgroeponderzoek & buyer persona’s
Als je echt wilt weten wat de mensen in jouw doelgroep kenmerkt, waar ze hun informatie vandaan halen en wat hen drijft om tot actie over te gaan, dan moet je aan de slag met doelgroeponderzoek en buyer persona’s. De output biedt een richtlijn voor onder andere de insteek van content, in te zetten distributiekanalen en targetingopties voor advertising campagnes.

Nulmeting
De nulmeting is één van de twee ijkpunten bij het bepalen van het behaalde resultaat bij de 1-meting. Afhankelijk van de doelstelling en KPI’s kan een nulmeting onder andere een authority building audit, zoekwoordenonderzoek, traffic-analyse of een onderzoek naar naamsbekendheid zijn.

Actieplan & roadmap
Voor het borgen van overzichtelijkheid en voortgang moet er een gedeeld actieplan zijn. Het beantwoordt vragen als: welke content gaan we creëren? Hoe gaan we het verspreiden? Welke kanalen zetten we in? Wat moet de insteek ervan zijn? Wie pakt welk actiepunt op? Wanneer is de deadline?

3. Creatie

De strategie ligt vast en het plan van aanpak ligt klaar. In de creatiefase vinden alle voorbereidingen plaats voor de livegang van de content die zo gaaf is, dat iedereen het gaat delen!

meme kat gave content delen

De bevindingen uit de strategiefase zijn bepalend voor de invulling van de creatiefase. Bijsturen kan natuurlijk altijd, zolang het maar bijdraagt aan de doelstelling. Werkzaamheden kunnen over het algemeen geschaald worden onder (content) creatie, campagneopzet, outreach (het aanschrijven van mensen/bedrijven en ze zo aansporen om jouw content te delen) en metingen:

(Content) creatie
Content kan zowel tekstueel (landingspagina’s, social posts, e-mails), visueel (designs, creatives, videos) als interactief (tools, quizes, animaties) zijn. Voor het optimale effect van je content zijn de volgende randvoorwaarden van groot belang:

 • Uniek – het is niet gekopieerd van anderen. Kopieën hebben geen meerwaarde, zorg dus voor originele content.
 • Relevant – er moet toegevoegde waarde voor de doelgroep in zitten die hen aanzet om de content te delen.
 • Actueel – het moet een uitkomst bieden voor een uitdaging waar de doelgroep op dat moment mee zit.

Kun je het dus net iets anders doen dan de gevestigde orde, dan bied je meerwaarde. Denk aan het verwerken van informatie in een interactieve tool, infographic of quiz. Of verzorg de meest up-to-date content binnen je branche. Bied meerwaarde!

Opzetten van campagnes
Wanneer er besloten is om de content te distribueren via paid media, dan moeten hier campagnes voor opgezet en ingericht worden. De strategie zet ook hier de lijnen uit voor de invulling van bijvoorbeeld de boodschap/communicatie, creatives en instellingen van de campagnes.

Outreach onderzoek
Zoek proactief naar personen en/of websites die passen bij de beoogde doelgroep. Overtuig ze van de toegevoegde waarde voor hun doelgroep. Wie weet worden zij je ambassadeurs en zetten zij zo je campagne in beweging!

Metingen
Het meetbaar maken van resultaten is minstens net zo belangrijk en moet klaar staan vóór livegang. Er moet nagegaan worden of alle benodigde informatie – correct – gemeten wordt. Zorg er tevens voor dat resultaten zo veel mogelijk op één plek gebundeld zijn, desnoods in een overzichtelijk dashboard.

4. Distributie

Het onder de aandacht brengen van de content is waar in de distributiefase de focus ligt. Vanuit de strategiefase ligt de invulling van de distributiefase al volledig vast, maar nu gaan landingspagina’s en campagnes live en benader je potentiële ambassadeurs. Enkele voorbeelden van kanalen die je hiervoor kunt inzetten zijn:

 • De website zelf (duh!)
 • E-mailmarketing
 • Social media marketing en advertising
 • Outreach – het benaderen van (toekomstige) ambassadeurs
 • Influencer marketing en public relations
 • Display advertising en Digital out of Home
 • Offline media campagnes via Radio en Televisie

Cruciaal is het slim inzetten en koppelen van kanalen onderling. Denk bijvoorbeeld aan: het personaliseren van je website op basis van de getoonde advertentie, retargeting van mensen die vervolgens je whitepaper downloaden en het opstellen van look-a-like audiences op basis van e-mailadressen die bij de whitepaper download zijn achtergelaten.

5. Monitoring

Het monitoren en bijsturen is van cruciaal belang om het maximale eruit te halen. Doet de campagne wat hij moet doen? Zijn de resultaten in lijn der verwachting? Hoe kunnen we nog meer uit deze campagnes halen?

Na verloop van tijd is het ook tijd om een 1-meting te doen en de behaalde resultaten te verzamelen. Plan daarnaast een evaluatie in om de resultaten te bespreken en het proces te evalueren. Door verbeterpunten en learnings te documenteren zal een volgende traject beter verlopen!

Waarom is het stappenplan voor strategische linkbuilding cruciaal?

Een helder proces met duidelijk gedefinieerde stappen is een no-brainer als je optimaal resultaat wilt behalen. Vergeet je één van de stappen, dan kan dat onder aan de streep grote gevolgen hebben:

 • Geen strategie: grote kans dat je dan kansen over het hoofd ziet, content niet optimaal aansluit bij de informatiebehoefte of je doelgroep niet op de optimale manier weet te bereiken.
 • Geen creatie: er wordt niet vanzelf content gecreëerd, live gezet en doorgemeten.
 • Geen distributie: denk je dat er veel mensen op je verjaardag komen als je ze geen uitnodiging stuurt? Bij mij in ieder geval niet .

Houd je focus vast en sla niet zomaar een stap over!

Tot slot

Strategische linkbuilding is – zoals het stappenplan al doet vermoeden – zeer tijdrovend en intensief. Toch kan het ’t waard zijn om er in te investeren. In het volgende blog over strategische linkbuilding zal ik enkele voorbeelden van succesverhalen met je delen.

Mocht je zelf een succesverhaal willen beginnen? Wij staan open om te sparren over mogelijkheden!