Méér ROI uit je Pay Per Click Campagnes

75% van de bedrijven die gebruik maakt van Pay Per Click advertising (Google Adwords, Yahoo Search Marketing, Microsoft AdCenter, etc.) heeft problemen met het (laten) onderhouden van campagnes. Dit terwijl de advertentie competitie binnen elke branche toeneemt. Gevolg: 71 procent van deze bedrijven ziet de ROI kelderen. Om dit te voorkomen moeten er 3 doelstellingen worden bewaakt.

Doelstelling 1: Het behalen van een zo hoog mogelijk Return On Investment.
Wie streeft naar campagnes met een zo hoog mogelijk ROI, moet het belang onderkennen van de initiële investering die nodig is om de zaken op de rit te krijgen. We praten over het ontwikkelen van geavanceerde campagnes en het opzetten van landingspagina’s, maar ook over het gegeven dat er met name in het begin budget wordt uitgegeven aan keywords die uiteindelijk niet rendabel blijken te zijn. Ben je onzeker of PPC voor jou kan renderen? Ga op zoek naar competitieve intelligentie of investeer eerst in een kleinschalige maar kwalitatief goede testcampagne. Bezuinig niet op de initiële investering en voorkom dat je wordt opgezadeld met een bagger campagne.

Doelstelling 2: De kosten per conversie binnen het maximale bedrag per conversie houden.
Na het doen van de initiële investering moet er winst worden gemaakt op de campagne. Ga er vanuit dat er gemiddeld een X bedrag per conversie mag worden uitgegeven. Dit zijn niet alleen de advertentiekosten, maar ook de onderhoudskosten van de campagne. De gemiddelde kosten per conversie stijgen standaard door toenemende competitie. Het continu optimaliseren van de campagne moet deze stijging compenseren, of zorgen voor een daling. Dit is dé taak van het bureau of de persoon die de campagne onderhoud.

Doelstelling 3: Het aantal conversies maximaliseren.
Er moeten zoveel mogelijk conversies worden gegenereerd, binnen de limiet van de maximale gemiddelde kosten. De conversie aantallen dalen standaard door stijgende kosten per conversie als gevolg van toenemende competitie. Het continu optimaliseren van de campagne én het continu zoeken naar additionele renderende keywords moet zorgen voor een stijgend aantal conversies. Wie bereid is de genoemde de initiële investering te doen, heeft het recht om bij uitbesteden van het onderhoud van de campagne te denken aan een performance based samenwerking. Het afrekenen van onderhoudskosten op basis van CPA (cost per action), onderstreept het belang van deze derde doelstelling in een samenwerking met derden.

Sluit je vandaag nog aan aan bij de 29% die de ROI van Pay Per Click campagnes wel ziet stijgen.